Technik elektronik

Technik elektronik

Technik elektronik to osoba, która zajmuje się montażem, programowaniem, konserwacją, uruchomieniem i naprawą urządzeń elektronicznych.  Elektronik wykonuje także czynności związane z projektowaniem i programowaniem  układów elektronicznych. Wspiera się przy tym programami komputerowymi, które odpowiadają za projektowanie układów, przygotowywanie kodów źródłowych, w różnych językach programowania a następnie przesyłanie ich do mikrokontrolerów lub sterowników PLC.

Technik elektronik to zawód i praca, która wymaga pewnych zdolności do majsterkowania, zainteresowań technicznymi aspektami działania maszyn oraz pasji. Osoba, która ma odpowiednie wykształcenie elektroniczne  może sięgać po więcej i otrzymywać lepsze oferty pracy. W dobie cyfryzacji zawód elektronika równy jest gwarancji zatrudnienia lub wykonywania pracy zawodowej. Komputery, telefony, telewizory, sprzęty audio i masa różnorodnej elektroniki wymaga serwisowania i prac naprawczych. Dynamiczny rozwój budownictwa wiąże się z zapotrzebowaniem na inteligentne instalacja domowe, instalowanie alarmów, systemów zabezpieczeń, zbiorczych instalacji telewizyjnych czy różnorodnych systemów automatyki.

To, czym zajmuje się elektronik, zależy od specjalizacji, jaką wybrał. Może to być serwisowanie, kontrola jakości, montaż, naprawa przyrządów elektronicznych, tworzenie aplikacji czy programowanie i konstrukcja urządzeń.

Z uwagi na duże zainteresowanie i potrzeby rynku pracy, elektronicy w naszej szkole  specjalizowani będą w kierunku umiejętności programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC  z wykorzystaniem  szerokiej oferty języków programowania.

Informacje dodatkowe

Szkoła uczestniczy w prestiżowym programie Microsoft Imagine, który zapewnia wykładowcom i uczniom dostęp do profesjonalnych narzędzi programistycznych, oprogramowania i usług dzięki opcjom niedrogiej subskrypcji od firmy Microsoft

Szkoła uczestniczy w projekcie “Informatyczne Zielone Garnizony ” wspieranym  przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dzięki czemu  uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach   z automatyki i robotyki, korzystając z wysokiej klasy sprzętu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

ELM.02- Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Kwalifikacja 2:

ELM.05- Eksploatacja urządzeń elektronicznych 

W celu zdobycia zawodu Technika Elektronika należy uzyskać pozytywny wynik z egzaminów obu kwalifikacji.

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji ELM.02 odbywa się po ukończeniu II semestru klasy III, przed końcem roku szkolnego.

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji ELM.05 odbywa się po II semestrze klasy IV.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
 2. serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
 3. montażu nowoczesnych instalacji alarmowych, telewizji dozorowej, satelitarnej, systemów zabezpieczeń.
 4. projektowania i programowania układów i urządzeń elektronicznych,
 5. obsługi nowoczesnych programów do tworzenia i symulacji układów elektronicznych,
 6. projektowania i tworzenia  układów automatyki przemysłowej,
 7. organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach , gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne
 8. uzyskania dodatkowych umiejętności  programowania sterowników PLC  i  jednoukładowych  mikroprocesorów.

Perspektywy zatrudnienia

Praca technika elektronika może być wykonywana  w zakładach elektronicznych czy firmach wykorzystujących i eksploatujących urządzenia i sprzęt elektroniczny, a także w różnorodnych zakładach przemysłowych czy naprawczych sprzętu elektronicznego. Można również rozwinąć własną działalność  gospodarczą  świadcząc usługi montażu, projektowania, zaprogramowania, uruchamiania przeróżnych systemów sterowania oraz uruchamiania i  serwisowania  szeroko pojętych instalacji domowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada nowoczesne, przestronne i dobrze wyposażone pracownie do kształcenia w zawodzie technika elektronika:

 • elektroniki i elektrotechniki,
 • automatyki
 • instalacji elektronicznych
 • montażu urządzeń elektronicznych
 • programowania mikrokontrolerów
 • programowania sterowników PLC

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u podmiotów zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin ). Możliwe jest również odbycie części lub całości praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+.

Na skróty