Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to stosunkowo nowy, przyszłościowy i szerokoprofilowy zawód. Jest odpowiedzią na nowe zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy – rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są, oraz będą bardzo poszukiwani i dobrze opłacani na rynku pracy…

Informacje dodatkowe

Przedstawiciel tego zawodu zajmuje się zastosowaniem w budownictwie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Odpowiada również za przygotowanie prac związanych z inwestycjami w energetykę odnawialną, montaż urządzeń,
a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.

Osoba wykonująca ten zawód ma świadomość, że jej praca i stosowane nowoczesne technologie bardzo korzystnie wpływają na ochronę środowiska naturalnego. I właśnie  ze względu na obecną i przyszłą troskę o ochronę środowiska naturalnego, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą

Klasa pod patronatem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie prowadzimy dla naszych uczniów Rok Zerowy AGH z matematyki.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Absolwent Technikum Nr 4 kształcony w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • przygotowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót;

w zakresie kwalifikacji

 ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Perspektywy zatrudnienia

Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:

 • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,
 • monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,
 • doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w administracji publicznej,
 • pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,
 • pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju,
 • wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe w III i IV klasie w wymiarze 280 godzin. Część tych praktyk można odbyć za granica w ramach programu Erasmus+.

Na skróty