Historia szkoły

Historia szkoły

 

1951 

Technikum Pocztowe zostało przemianowane w roku szkolnym 1953/54 na Technikum Łączności podległe Ministerstwu Łączności do 1957 roku, w którym to zostaje przekazane Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie sprawuje od tej pory nadzór pedagogiczny i finansuje działalność szkoły.

 

1953

Młodzież technikum zdaje w tym roku maturę po raz pierwszy.

 

1982

Szkoła przekształciła się w kuźnię kadr techników elektroników, techników telekomunikacji oraz specjalistów wielu zawodów deficytowych.

Główną bazą lokalową Zespołu stały się budynki przy ulicy Kilińskiego nr 8, 10, 12, które wymagały kapitalnego remontu – wymiana okien, pokrycia dachu, boazerii. W budynku nr 8 zorganizowano internat wraz z wyżywieniem dla młodzieży męskiej naszego Zespołu. Natomiast w budynku nr 12 odbywały się warsztaty szkolne.

 

1986

1 września 1986r. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Przemyślu zmienił nazwę na Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Baza lokalowa powiększyła się o nowo wybudowaną salę gimnastyczną.

 

1987

Dzień 30 maja 1987 r. jest dniem historycznym. W tym dniu miało miejsce nadanie szkole imienia prof. Janusza Groszkowskiego oraz wręczenie sztandaru.

 

1988 - 1990

18 XII 1985 r. zainicjowano budowę nowego budynku szkolnego na miejscu starego basenu przeciwpożarowego. Na dobry początek młodzież i rodzice zebrali około 1 mln zł jako wkład na nową szkołę. Dalsze finansowanie miał prowadzić Społeczny Fundusz Pomocy Szkole.

 

1992

Decyzją Kuratora z Oświaty w Przemyślu z dniem 1.09.1992 r. zostało powołane Liceum Ogólnokształcące przy ZSEiT.

 

1992

Decyzją Kuratora z Oświaty w Przemyślu 1.09.1992 r. została także zmieniona nazwa szkoły – Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego.

Na inauguracji roku szkolnego 1992/1993 pojawiły się już trzy klasy licealne, trzy klasy technikum elektronicznego, jedna klasa technikum telekomunikacyjnego, jedna klasa technikum po ZCZ, trzy klasy zawodowe oraz jedna klasa technikum dla dorosłych.

 

 

Czy wiesz, że...

8 marca 1987 r. w sali gimnastycznej odbył się maraton gry tenisa stołowego. Na ten temat w “Życiu Przemyskim” znalazła się następująca notatka:

Wyczyn do Księgi Guinnesa?

Niecodziennego wyczynu sportowego dokonali ostatnio uczniowie przemyskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, którzy uczcili 5-lecie szkoły. Grali non stop przez 116 godzin w tenisa stołowego. Do próby która rozpoczęła się 8 stycznia o godzinie 12. 00 a zakończyła się 14 stycznia o godzinie 8 rano, przystąpiło 12 uczniów, grali na zmianę.

W krótkich przerwach między meczami zawodnicy odpoczywali ucinając sobie “drzemki”. Jednak nie udało im się pobić rekordu który wynosił 132 godziny gry w tenisa stołowego. Jednak wszyscy są bardzo zadowoleni, że udało im się tak długo grać.

Na skróty