Wizja i misje

Nauka ma służyć człowiekowi, a nie nad nim panować.

prof. Janusz Groszkowski

Zadaniem naszej szkoły jest wychowanie młodego człowieka tak, by jemu i z nim w społeczeństwie było dobrze, „bowiem nie każdy musi być lekarzem, inżynierem czy naukowcem, ale każdy – dla dobra swojego i innych – musi być człowiekiem”.

Szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny oraz współpracować z innymi organizacjami i stowarzyszeniami wychowawczymi. Działalność wychowawczą szkoły należy rozumieć jako pracę nauczyciela, który kieruje się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z pełnym poszanowaniem jego godności osobistej.

Myślą przewodnią w działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły jest sentencja zawarta w słowach wielkiego rodaka Jana Pawła II:

Wymagajcie od siebie, choćby nikt od was nie wymagał

Myśl ta właściwie rozumiana odnosi się zarówno do nauczycieli jak i uczniów, bowiem nakłada ona na nauczyciela obowiązek inspirowania ucznia do ciągłej pracy nad własną osobowością i postępowania zgodnie z własnym sumieniem.

Na skróty