Fundusz stypendialny Nauczyciele - Uczniom

Realizując wizję szkoły “Szkoła środowiskiem wspierającym rozwój ucznia” nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi ZSEiO 14 października 2003 r. utworzyli FUNDUSZ STYPENDIALNY NAUCZYCIELE – UCZNIOM.

Środki finansowe funduszu pochodzą z dobrowolnych wpłat nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkoły i lokowane są na osobnym koncie. Celem funduszu jest wspieranie najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Uczniowie czują się związani z szkołą, gdyż wiedzą, że zawsze mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony nauczycieli. Z kolei nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługowi dzielą się nawet drobnymi kwotami ze swoimi podopiecznymi.

Utworzyła się szczególna więź między uczniami i pracownikami szkoły. Uczniowie nie są anonimowi, wiedzą, że czuwają nad nimi pamiętający o nich ludzie.

Na czele funduszu stoi Kapituła, której przewodniczącą była p. Teresa Babińska, aktualnie jest p. Ewa Chudzicka. Ważną funkcję spełnia jej sekretarz (p. Anna Bęben). Do Kapituły docierają sygnały, informacje, dokumenty uczniów znajdujących się w trudnym położeniu materialnym.

Dokumentacja uczniów jest analizowana na spotkaniach Kapituły. Sekretarz i przewodniczący składają sprawozdania z działalności funduszu na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Na skróty