Egzamin Zawodowy (poprawkowy) - sesja 2024 LATO

Absolwenci Technikum Nr 4 mogą w sekretariacie szkoły można składać deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego.

 

Formuła 2012

Technik teleinformatyk  - kwalifikacje: E.15, E.13, E.16

Technik elektronik   - kwalifikacje:E.06, E.20

Technik geodeta -  kwalifikacje: B.34, B.35, B.36

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  - kwalifikacje: B.21, B.22

Termin złożenia deklaracji: do 3 lutego 2024 roku.

 

Formuła 2017

Technik teleinformatyk – kwalifikacje: EE.10, EE.11

Technik elektronik – kwalifikacje:EE.03, EE.22

Technik geodeta – kwalifikacje:  BD.31, BD.32

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacje: BD.17, BD.18

Termin złożenia: do 7 lutego 2024 roku.

 

Formuła 2019

Technik teleinformatyk – kwalifikacje: INF.07, INF.08

Technik elektronik – kwalifikacje:ELM.02, ELM.05

Technik geodeta – kwalifikacje:  BUD.18, BUD.19

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacje: ELE.10, ELE.11

Termin złożenia: do 7 lutego 2024 roku.

 

Na skróty