Kalendarz rekrutacji

1.

w dniach:      

   od 13 V do 14 VI 2024 r.

 do godziny 15:00

Składanie przez kandydatów  wniosku o przyjęcie do szkoły
(tylko w szkołach pierwszego wyboru).

2.

w dniach:      

   od 21 VI do 8  VII 2024 r.

 do godziny 15:00

 

dotyczy uczniów ze szkół nieobjętych naborem elektronicznym

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o  świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie potwierdzone przez szkołę podstawową).

 

 

Z uwagi na to, że zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty absolwenci szkół podstawowych otrzymają 3 lipca, Komisja Rekrutacyjna bardzo prosi o składanie tych zaświadczeń razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej w terminie 3 – 8 VIII 2024 roku.

3.

w dniach:      

   od 21 VI do 8  VII 2024 r.

 do godziny 15:00

 

Możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.

4.

16 VII 2024 r.
 do godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

5.

w dniach

16 VII  - 18 VII 2024 r.

Wydawanie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia
w technikum skierowań na badania lekarskie.

6.

w dniach:

 16 VII – 18 VII 2024 r.

do godz. 14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- dwóch zdjęć,

- zaświadczenia lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań

  zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu (technikum).

 

7.

19 VII 2024 r. do godz. 1200

Publikacja list przyjętych oraz wolnych miejsc.

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 11-04-2024 22:14 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 11-04-2024 22:17

Na skróty